Przeczytaj wypowiedzi i uzupełnij ustnie zdania następnie napisz je w zeszycie

Pobierz

Jutro dalsza część ćwiczeń powtórzeniowych.. Rozwiń je, podaj przykłady, zapisz je w dwóch akapitach, tak, aby wypowiedź zajęła około strony.. Strona 109, ćwiczenie 5: Przeczytaj zdania z właściwymi wyrazami.. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. fahren lub laufen.zadanie w załączniku.. Trudniejsze wyrazy i wyrażenia:Przeczytaj zdania i uzupełnij je poprawnymi formami czasownika.. Ułóż 5 pytań do tekstu z ćw.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. E/90 Przeczytaj tekst The story of the hamburger (historia hamburgera) i wybierz właściwą odpowiedź, zapisz w zeszycie.. Zdania fałszywe skreśl, a następnie napisz je w poprawnej formie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. wyrażają uczucia - och, pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. W zeszycie ćwiczeń nie są podkreślone żadne wyrazy, lecz prawdopodobnie chodzi tutaj o wykrzyknienia, które zostały wypisane poniżej.. Informatyka: Temat 3.3.: Trafiony, zatopiony.. 1d str. 55.Wykonaj zadanie 3 na stronie 79 w podręczniku.Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki (3.1-3.3).. Zadanie 4.. Nie powoduje jednak żadnych zmian w szyku zdania (bezpośrednio po spójniku jestZapisz w zeszycie pytanie: ..

Przeczytaj wypowiedzi i uzupełnij ustnie zdania.

(na dole podpowiedź) 4.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4 .Uzupełnij zdania czasownikami finden lub unterrichten i zapisz je w zeszycie.. Matematyka:1.. Proszę o wykonanie ćwiczenia 2 s. 176 z podręcznika do nauki o języku (ustnie).Następnie ćwiczenie 3 s. 176 wpisujecie do zeszytu, np. Kto póżno przychodzi, sam sobie szkodzi.powstały prawdziwe zdania o tobie.. Naucz się słownictwa z dwóch tematów Vocabulary 1.zrób zadanie str í í ï-przepisz zdania1- ï i uzupełnij je na podstawie tekstów powyżej ( wypowiedzi Georga, Georgs Eltern i Otto) 2.. Zadanie 4 str 113-napisz w zeszycie odpowiedzi na 3 pytania w zadaniu Wersja B- dla osób bez Internetu Zadanie1.. Średnia: 3.67.Przeczytaj uważnie czytankę w podręczniku a następnie uzupełnij zdania.. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, zatrzymuj po każdej wypowiedzi i powtarzaj.. Napisz te pary wyraz ów w zeszycie.. Następnie sprawdź poprawność rozwiązania z nagraniem.. Uzupełnij wyrażenia (a-d) odpowiednimi czasownikami.. Dokończ zdania i napisz je w zeszycie.. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.. a zmienia się na ä • e zmienia się na ie • e zmienia się na i W języku niemieckim niektóre czasowniki z samogłoską rdzenną a lub e są nieregularne..

Następnie uzupełnij wypowiedzi i napisz je w zeszycie.

1b str. 54Wypisz do zeszytu wyrazy z tekstu, które są dla Ciebie nowe.. Odpowiedzi zanotuj w zeszycie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W zadaniu 9 uzupełnij zdania formą przeczącą w czasie Present Simple (don't / doesn't).. 2010-11-07 21:35:50; Przeczytaj uważnie teksty, a następnie dokończ zdania, wybierając odpowiednio słowo z nawiasu.. Temat: Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty.. Zapisz w zeszycie notatkę.. Zapisz notatkę w zeszycie: Spójnik denn, podobnie, jak weil znaczy w języku polskim bo, ponieważ.. Przeczytaj i posłuchaj tekstu o potrawach w różnych częściach świata.Spróbuj ustnie przetłumaczyc tekst.Posłuchaj wywiadu i uzupełnij zdania odpowiednimi datami, tak jak w przykładzie.. Wykonaj pomocniczo tabelkę w zeszycie przedmiotowym - skorzystaj ze zdań w podręczniku.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Zamień ustnie, tam gdzie to możliwe, zdania rozkazujące na oznajmujące.- wybierz z wiersza trzy dowolne rzeczowniki i zapisz je w zeszycie w liczbie pojedynczej i mnogiej (np. sad - sady); - zapoznaj się z informacjami w podręczniku na str. 71 na temat etapów powstawania owocu, a następnie wykonaj zad.. Podkreśl w zdaniu czasowniki i napisz, jaki to rodzaj zdania..

Następnie uzupełnij ustnie zdania w zadaniu 1, str. 94.

Przeczytaj tekst ze str. 212.Wykonaj proszę zadanie 8 (podręcznik) str.73.. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą na messengerze.. Zadanie 3.. Question from @SlodkaTosia - Gimnazjum - Język niemiecki- przypomnij sobie zasady tworzenia zdań w czasie Future Simple; - przeczytaj tabelki Grammar w podręczniku na stronach 77 i 79; - napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Future Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące).. Temat: Zdanie podrzędne podmiotowe.. Przeczytaj wiersz.. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na trzy pytania -zad.. Pamiętaj, że nowo powstały wyraz otrzymuje rodzajnik od tego drugiego elementu.. Wir wollen den Marienplatz und das Neue Rathaus .Przeczytaj zdania w zadaniu 1 jeszcze raz.. Strona 109, ćwiczenie 7: Opowiedz, kto jest najlepszy w twojej klasie.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Sztuka mówienia 11 Przeczytaj podany tekst.. Napisz w zeszycie krótką wypowiedź (kilka zdań), dokąd chciałbyś dziś i jutro pójść i co chciałbyś robić.. Obejrzyj zdjęcia w zadaniu w podręczniku na stronie í í ï, a następnie przepisz nazwy .Zapisz je starannie i bezbłędnie w liniaturze ( w zeszycie).. Przeczytaj drugi wiersz wybierz z niego 6 wyrazów z końcówką -ówka i zapisz je w .Następnie napisz zdania w zeszycie.. Następnie przeczytaj historyjkę..

Sformułuj zdania z przeczeniem nicht i zapisz je w zeszycie.

Napisz jak nazywają się zilustrowane miejsca (1-4).. 4 i 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 77.. Wykonaj zadanie 1 na stronie 57 w ćwiczeniach.Możesz skorzystać ze słowniczka lub podpowiedzi na stronie 79 w podręczniku.. Zapisz je i określ, czy to zdanie oznajmujące, pytające czy rozkazujące.. 5 Beantwortet in Paaren die angegebenen .D/90 Korzystając z niektórych wyrazów z ćwiczenia C uzupełnij zdania, odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Dobieranie- przeczytaj artykuł jeszcze raz, dopasuj pytania do właściwego miejsca.. Uwaga!. Następnie napisz zdania w zeszycie.. Zapamiętaj pisownię wyrazu PSZCZOŁA (jest to wyjątek).N Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Ułóż zdania dialogu we właściwej kolejności w zadaniu 2, str. 94.. (zdanie pojedyncze czy zdanie złożone).. Ich wohne …Uwaga!. Jakim kolorami podkreślono pary wyraz ów, w których ó wymienia się na o .. usłyszysz dwukrotnie.. Następnie napisz je w zeszycie.. Następnie przetłumacz ustnie zdania na język polski.. Następnie podaj argument i kontrargument.. Aussprache - WymowaNastępnie przyporządkuj każdej wypowiedzi właściwe tytuły i zapisz je w zeszycie.. Strona 109, ćwiczenie 6: Przeczytaj zdania i odpowiedz na pytania.. Jens kann … .Przeczytaj nazwy atrakcji turystycznych Wiednia.. 1/108 i zapisz je w zeszycie.. W pierwszym wierszu na turkusowo podkreślono -ówna, -ów oraz -ówka.W drugim wierszyku jest też dużo wyraz ów z końcówką -ówka.. W czasie15 Dla dociekliwych 10 Odszukaj w internecie, jak brzmiało najstarsze zdanie wypowiedziane w języku polskim.. 2012-04-25 18:39:30; Przeczytaj uważnie poniższe zdania.. 3 Przeczytaj tekst.. Powodzenia!Zapisz w zeszycie wszytkie możliwe połączenia.. Przeczytaj dialog w zadaniu 2, str. 94 i popraw ustnie zdania w zadaniu 3 .Następnie napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Praca domowa: ćwiczenie 32 str.40, ćwiczenie 33 str.40.Pracę wykonujemy w zeszycie na jutro 25.03.2020 Pozdrawiam..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt