Argumenty przeciwko jackowi soplicy

Pobierz

Wykorzystał moment, w którym dwór zabitego był atakowany przez Moskali.. Zacznę od tego, że naród do którego należał Jacek jest narodem katolickim.. Niestety, mimo tytułu mojej rozprawki nie mogę całkiem "jednogłośnie" przyznać całej racji jednemu z dwóch bohaterów: Jackowi Soplicy (w późniejszym czasie księdzu Robakowi), czy Gerwazemu (oddanemu słudzie Horeszków).Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz - Sąd nad Jackiem Soplicą.. Oto dziś oskarżam Gerwazego o prześladowane Jacka Soplicy oraz morderstwa i okaleczenia członków rodziny Sopliców.. Na pozór jego decyzja o opuszczeniu ojczyzny, rodziny i całkowite osierocenie syna mogłyby wydawać się przejawem tchórzostwa i egoizmu, ale faktycznie były one oznaką wielkiego męstwa.Sądzę, iż Jacek Soplica zasłużył na przywrócenie dobrego imienia.. Nie naszą jest rzeczą karać go jeszcze raz.. Pragnął jedynie przebaczenia i szczęścia syna.. Soplica faktycznie był przy tym, gdy Rosjanie zaatakowali zamek Stolnika, jednak był to wyłącznie nieszczęśliwy zbieg okoliczności.. Mimo wszystko poniższe argumenty udawadniają, zę większa racja stoi po stronie księdza.Misją Jacka Soplicy było przygotowanie szlachty na przybycie do Polski wojsk napoleońskich.. 1. faŁszywa przyjaŹŃ stolnika do jacka soplicy 2. miŁoŚĆ mŁodego soplicy do ewy-cÓrki horeszki 3. obojĘtnoŚĆ stolnika, wobec uczuĆ jacka 4. podanie mu czarnej polewki 5. oŻenek soplicy z przypadkowo spotkanĄ szlachciankĄ: a) narodziny tadeusza b) naŁÓg pijaŃstwa c) ŚmierĆ Żony 6.Żarliwy patriotyzm i poświęcanie się dla ojczyzny powoduje, że przebaczamy Jackowi Soplicy wszystkie grzechy jego młodości, stawiamy go w rzędzie tych bohaterów literackich, którzy stanowią dla nas wzory osobowe..

Pragnął, by powstanie przeciwko zaborcom wybuchło w Soplicowie.

Niektórzy nawet głoszą, że sprzymierzył się z Rosjanami, by dokonać napaści.. Walczył w Legionach Dąbrowskiego, przygotowywał powstanie na Litwie, pełnił rolę emisariusza.odpowiedział (a) 05.11.2011 o 13:23.. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby rozstrzygnąć los Jacka Soplicy oskarżonego o zabójstwo Stolnika Horeszki.. Nadanie każdej fazie życia tytułu, np.: Jacek Soplica jako młody szlachcic nieprzytomnie zakochany w Ewie Horeszkównie, Błędy i upadek moralny butnego szlachcica, Pokora i duchowe odrodzenie Jacka Soplicy.. Warto również pamiętać, że Jackowi przebaczył jego najzacieklejszy wróg - Gerwazy, który w przeszłości był sługą Stolnika.Niestety, mimo tytułu mojej rozprawki nie mogę całkiem "jednogłośnie" przyznać całej racji jednemu z dwóch bohaterów: Jackowi Soplicy (w późniejszym czasie księdzu Robakowi), czy Gerwazemu (oddanemu słudzie Horeszków).. Należy zaznaczyć, iż Gerwazy przedstawia jedynie cechy ujemne Jacka z pominięciem tych pozytywnych.Dlatego według mnie Jackowi Soplicy brakuje roztropności, pewnego umiarkowania i powściągliwości, bowiem nie potrafi on ujarzmić namiętności swojej duszy.. Kolejnym argumentem jest to że walczył za ojczyznę i nie raz w stoczonych bojach odniósł poważne rany.Jednakże Soplica sam się najsurowiej ukarał za swój czyn, skazując się na wygnanie i życie pod przebraniem..

Swoją tezę postaram się potwierdzić przytaczając odpowiednie argumenty.

"Zdecydowanie wierze Jackowi" - krótka rozprawka.. Soplica wykorzystał ten fakt, aby ludzie mu wybaczyli, aby uratować swój honor.. żal za grzechy i zadośćuczynienie.Mickiewicz wyraźnie przedstawia , że każdy z nich miał swój ideał, którego pragnął: dla Soplicy była to Ewa, córka Horeszki, Gerwazy zaś właśnie ojca Ewy, którego Jacek zabija w zemście za zakaz oświadczyn.. Jacek Soplica zabił Stolnika.. Dostrzegając nadarzającą się okazję, JacekKrótka mowa oskarżycielska Jacka Soplicy.. Bohater taki budzi zarówno współczucie, jak i .Zbuntowany przeciwko złu, krzywdzie, przemocy i niesprawiedliwości.. Zupełnie się zmienił, umocniony chęcią odpokutowania zbrodni i złych czynów.. Wiadomo że to nie zwróci życia Stolnika, lecz z całą pewnością na dobre zmieniło życie Soplicy.. .sądzę,że przyda Ci się moja praca.mowa obrończa Jacka Soplicy.. Wysoki Sądzie, Ławo Przysięgłych!. Zapytacie państwo oraz Wysoki Sąd:.Jackowi Soplicy nie zależało na własnym dobru.. Nie ulega wątpliwości, że ofiara została zabita przez Soplicę.Każdy człowiek popełnił w swoim życiu chociaż jeden zły uczynek, którego później żałował.. Należy zaznaczyć, iż Gerwazy przedstawia jedynie cechy ujemne Jacka z pominięciem tych pozytywnych.Podsumowując przedstawione argumenty stwierdzam, że Jacek Soplica zasługuje tak samo i na pochwałę i na pogardę..

Poniżej przedstawię argumenty przemawiające za tym, że Soplicę można uznać za niewinnego.

Dlatego po spowiedzi księdza Robaka Gerwazy przebaczył mu, gdyż usłyszał co zrobił, aby odpokutować swoje winy.. Przez wiele lat snuł plany, układał spisek przeciwko Moskalom.Podanie Jackowi Soplicy czarnej plewki oznaczało: a) wymówienie gościny u Stolnika Horeszki b) że nie ma szans starać się o rękę Horeszkówny c) zachętę do dalszych odwiedzin rodziny Horeszków d) aprobatę uczuć Jacka Soplicy wobec Ewy Horeszkówny 8.. Porządkujemy historię życia Jacka Soplicy, wyodrębniając najważniejsze etapy w jego życiu.. Ostatecznie Jacek Soplica nie osiąga zamierzonego celu.1.. Oskarżony zionie nienawiścią, jest pusty, wypalony.Jego opowiadania są skierowane przeciwko młodemu Jackowi, ponieważ jego chęć zemsty przerosła prawde.. Moja przemowa ma na celu obronę tego mężczyzny, który, według mnie, nie zasługuje na tak srogi wyrok.. Jak przedstawiono, Jacek Soplica nie jest godny, by mówić o nim "człowiek".. Chciałbym wygłosić mowę obronną w imieniu mego klienta Jacka Soplicy, aby oczyścić go z postawionych mu zarzutów.. Większa racja była za Jackiem, gdyż jego zabójstwo nie było do końca wynikiem premedytacji: Horeszko był dumnym i nieustępliwym człowiekiem, którego duma nie dopuszczała możliwości wydania córki za ubogiego szlachcica.Głównym wątkiem epopei narodowej Adama Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz" są dzieje Jacka Soplicy..

...dodaj sobie jeszcze argumenty o jego działalności politycznej..jako księdza Robaka.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Spowiedź to sakrament święty!. Otóż zabił niewinnego i bezbronnego Stolnika Magnata Horeszkę.. Ale: Jacek w ogóle nie poprosił o rękę Ewy.Wysoki sądzie!. Oczywiście, czyn czynowi nie równy.. Wysoki Sądzie!. Według mnie, po przemianie Jacek Soplica to wzór prawdziwego patrioty, który wszystko jest w stanie poświęcić dla ojczyzny.. Jacek Soplica w .Wysoki Sądzie, Szanowna Ławo Przysięgłych.. Dlatego po spowiedzi księdza Robaka Gerwazy przebaczył mu, gdyż usłyszał co zrobił, aby odpokutować swoje winy.. Nie jest to jednak prawdą.. .tekst jest mój, więc spokojnie możesz go spisać.. Uważam, że mimo zbrodni, jaką popełnił Jacek, można nazwać go bohaterem.. Dzielimy klasę na trzy grupy.Wykorzystując popularność Soplicy, zapewnia sobie tym samym dodatkowe poparcie na sejmikach.. Niemniej jednak, błądzenie jest rzeczą ludzką i uważam, że osoby starające się uzyskać przebaczenie i aktywnie o nie zabiegające, powinny je otrzymać.przydatność 80% dzieje jacka soplicy w punktach.. Jacek jednak, mimo swojej naiwności domyśla się, że przyjaźń Horeszka jest udawana, ale nie może opanować wzrastającego uczucia do Ewy, córki Horeszki.Jego opowiadania są skierowane przeciwko młodemu Jackowi, ponieważ jego chęć zemsty przerosła prawde.. Popełnił on straszliwą zbrodnię, jednak gdy zrozumiał swoje błędy, postanowił całkowicie odmienić dotychczasowe życie.. Czyn Soplicy jest zatem grzechem.. Jego zachowanie jest naganne i niezgodne z prawem, więc proszę o osądzenie go oraz wydanie kary współmiernej do jego winy.. Ten oto Jacek Soplica dopuścił się haniebnego czynu.. Jedynym wytłumaczeniem zdaje się być złamane i oszukane serce mężczyzny, w którym ból wywołał tak wiele nienawiści.. Nie można porównywać np. okłamywania rodziców do zamordowania przyjaciela.. Na swój sposób wykazał się ogromnym bohaterstwem, dzielnie stawiając czoło swoim winom, które pragnął jak najlepiej odpokutować i naprawić.Jacek Soplica "został w Rzymie księdzem i przywdziawszy habit mniszy, dla tym większej pokory nazwał się Robakiem", jak pisze Wiktor Doleżan.. Przypomnę, iż jest on oskarżony o zastrzelenie Stolnika Horeszki, znanego patrioty oraz przyjaciela osądzanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt