Psalm 100 i 130 interpretacja

Pobierz

Psalm jest to pieśń modlitewna o charakterze dziękczynnym, błagalnym lub pochwalnym.. Pokłada w Bogu swoją ufność, co wyraża słowami :"Nadzieję żywi .Psalm 100.. Nie musi być całe wystarczy nawet początek , ale za całość byłbym wdzięczny.. W psal­mach po­chwal­nych i dzięk .Psalm 130.. 5,458 wizyt.. Odpowiedz.. Charakteryzuje ją podniosły, liryczny charakter.. Psalm 131 Domine, non est exaltatum cor meum Wieczny Boże, nie najdziesz pychy w sercu moim, Anim ja zwykł przenosić chudszych okiem.. 132.. Wszyscy śpiewajmy Panu chętliwie.. Bę­dziesz chciał użyć, jako zło­ści.Psalm 100.. Autorem wiersza jest Jan Kochanowski.. 0 głosów.. Pod­miot li­rycz­ny za­chę­ca wszyst­kich lu­dzi do tego, by z wdzięcz­no­ścią wy­chwa­la­li Boga przy po­mo­cy tań­ca i śpie­wu: Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie.. 0 ocen | na tak 0%.. Podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do Boga .Psalm 130 jest wyznaniem grzesznika, który błaga Boga o wybaczenie i opiekę: "O Panie, słuchaj mojego głosu".. POMOCY!. Psalm 130 De profundis clamavi ad Te, Domine W troskach głębokich ponurzony, Do Ciebie, Boże niezmierzony, Wołam, racz smutne prośby moje Przyjąć.. 131.. Wstęp i podsumowanie już mam teraz tylko rozwinięcie tego wypracowania .. Podmiot liryczny utworu wie, że popełnił grzech, że zawinił wobec Boga, ale także wierzy w Jego miłosierdzie i w to , że nie pozwoli mu zginąć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt