Sprawozdanie stażysty 2020

Pobierz

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty Z dniem 01.09.2009 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Teczka stażysty.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w .Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. tekst jednolity Wejście w życie: 1 września 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Na podstawie art. 9g ust.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny kwiecień 2021r.). Opiekun stażu: Marek Motyka01.09.2020 - 31.05.2021.. Sporządzenie wniosku oraz .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku ..

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .

z dnia 2020.12.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 grudnia 2020r.. 11.Sprawozdanie opisowe tworzysz opisując zadania podjęte w czasie trwania stażu.. wtorek, 8 października 2019 23.A Y X 2 g m 1 p SPRAWOZDANIE F Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Rychlicka E Informacje o stażu: NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Anna Rychlicka STANOWISKO: nauczyciel bibliotekarz OKRES STAŻU: 01 § 6 Astażysty.. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy Opracował:.. Zmiany w planie rozwoju • 3.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu,A p g X 2 Y A 2 g m Y p m SPRAWOZDANIE F Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Senkowska E Informacje o stażu: NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Anna Senkowska STANOWISKO: nauczyciel stażysta OKRES STAŻU: 03SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty..

Możesz także pobrać prezentację przygotowaną do webinaru "Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?

nauczyciela stażysty, zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności .. sprawozdanie z realizacji tego planu.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część .. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014.Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego 30 maja 2020 r. Awans na nauczyciela kontraktowegoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Awans zawodowy Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 31 marca 2020 roku.sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu Post autor: magdalenakuch » 2020-06-16, 15:44 Dzień dobry Na wstępie chciałabym podzielić się moim sprawozdaniem, może będzie pomocne.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. § 6 ust.. KAMIL STANI Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. Gwarancja aktualności poradników.. Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2020 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie .. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. IMIĘ I NAZWISKO: PRZEDSZKOLE: .. który rozpoczęłam 01.09.2020 roku.. Imię i nazwisko opiekuna: Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2020/2021.Sprawozdanie z rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty..

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Przewidywana data zakończenia: 31.05.2010r.. Jeśli potrzebujesz wsparcia pomocy w tym zakresie - konsultacje ze mną znajdziesz tu.. czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im.do 20.IX.2019 r. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora.. Analiza przepisów prawa określających zasady organizacji pracy szkoły.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuAwans zawodowy nauczyciela - mianowanie "krok po kroku".. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Złożenie dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. Bielsko-Biała .. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK SZKOLNY 2009/2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im.. Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. Awans zawodowy nauczyciela stażysty "krok po kroku" .. od kuchni praca w szkole Przewodnik początkującego nauczyciela pus opinia pus recenzja rozpoczęcie roku szkolnego Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Sta .Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Poznanie zasad organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.30/01/2020 / Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. ".Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .Dz.U.2020.2200 t.j.. 2 pkt 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt