Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi odpowiednią formą czasownika hae got

Pobierz

Czasownik "have got" - wpisz "have got" albo "has got .4 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.. Czasownik "have got" - wybierz poprawną odpowiedź.. Liczę na naj i pozdrawiam.. Uzupełnij zdania - daily routine.. Krótkie odpowiedzi - uzupełnij.. 2) osoba z pytania wyrażona zaimkiem.. lub No, they haven't.Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący: ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are one są - they are By utworzyć pytanie należy dokonać inwersji, czyli przestawienia szyku: czy ja jestem - am I?. / 6 Total: / 10 1 Uzupełnij zdania twierdzące ( ) i przeczące ( ) 've got lub haven't got.. 2009-09-19 12:39:08 Na podstawie rysunków uzupełnij dialog wyrazami some i any lub odpowiednią formą have got .. W przypadku gdy użyty jest .Przeczenia w Present Simple - uzupełnij zdania.. Pawlikowska-Renkiel Karta pracy (proszę zapisać temat w zeszycie i wykonać poniższe zadania) Lesson Topic: Let's check - powtórzenie z rozdziałów 3-4.Wpisz do, does, don't lub doesn't (pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi) Przepisz zdania, używając she lub he (3 os. Utwórz pytania z podanych wyrazów w czasie Present Simple (pytania szczegółowe) Wybierz poprawną odpowiedź (przeczenia, zdania twierdzące) ..

Zaczynamy od zadań online: Uzupelnij pytania i krótkie odpowiedzi odpowiednią formą czasownika have got.

czasowniki z nawiasów : (go), (sit), (write), (meet), (watch), (do), (visit) Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.. Odpowiedz na pytania.1 He's got _____, _____, grey hair.. 12 lutego 2021 23:12 Zweryfikowane .Zadanie: uzupełnij zdania twierdzące i przeczące Rozwiązanie: a i have got b aren t c is d is f haven t Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.K.. Czasownik "have got" - uzupełnij zdania.. A: Paul, .. 5 Uzupełnij zdania twierdzące (ü), przeczące ( ) i pytające poprawną formą wyrażenia There was / There were.. RaVViczasownik have got -mieć pytania i krótkie odpowiedzi.. 5 Uzupełnij dialogi odpowiednią formą czasownika be w czasie Past simple.. Czasownik have got często jest mylony z czasem Present Perfect, gdyż czas Present Perfect tworzy zdania z have + Past Participle.Jednak have got to nie czas Present Perfect - jest to konstrukcja czasownika złożonego ze słów "have" oraz "got".Krótkie odpowiedzi zawsze składają się z 3 wyrazów: 1) Yes lub No.. Jesli masz jakies sugestie odnosnie nowych wyrazen lub jezeli zauwazyles bledy, skontaktuj sie z.Czasownik "HAVE GOT" 1 Zakre śl poprawny wyraz..

uzupelnij pytania i krotkie odpowiedzi angielski.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. __ / 4 Grammar 5 ) i przeczące ( ) odpowiednią formą .Pytania Have I / you / we / they eaten ?. Uzupełnij pytania w Present Simple.. Have got to czasownik, który użyjemy by powiedzieć, że coś posiadamy.. Zdania przecząceCzasownik have to opisuje więc przymus określany jako przymus zewnętrzny.. itd.4 Uzupełnij dialogi odpowiednią formą czasownika be w czasie Past simple.. Jego źródłem może być np. inna osoba, regulamin, umowa, przepisy prawne.. a long b curly c grey d fair Zadania na piątek, 20 marca: 1 Uzupełnij zdania twierdzące ( ) i przeczące ( ) 's got lub hasn't got.. Kolejną rzeczą wartą zapamiętania jest to, że wyrażenie to może występować jako zwykły czasownik (have to) bądź jako czasownik modalny (have got to).. Zdania oznajmujące.. Gramatyka, Rozdział 1., str. 32-33 01 2 A ugly B short C dark D old E casual F old-fashioned G slim H curly 1 Wpisz brakujące samogłoski.. 1 A: .. 8 Uzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika be w czasie Past simple.. 1 Your brother _____ a new T-shirt.Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Present simple lub Present continuous.. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem na spacerze z psem czekając w kolejce przed snem Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium..

2 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi odpowiednią formą czasownika have got.

Witajcie!. 2013-01-21 17:01:55 uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika nehmen 2014-09-16 20:47:03 Załóż nowy klubUzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika TO BE.. Jeden fragment nie pasuje do żadnego zdania.. Do pytań dopisz krótkie odpowiedzi.uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi angielski klasa 5.pdf (21 KB) Pobierz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt