Przeczytaj zdania i uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem

Pobierz

2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Mam takie zadanie Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie wyraz podany w nawiasie.Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.5.). Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 2011-11-13 17:36:48 Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. Question from @Anonymus6666 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Całe wyrażenie to .. Uzupełnij dialogi 1-2.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. 2011-11-15 16:28:43Zadanie 6.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.)

Uzupełnij zdania.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst.. Na końcu zdania jest wyraz "back".. 2 Uczeń układa zdania we właściwej kolejności, tak aby utworzyć dialog.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność .Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Dobierz właściwy nagłówek A-F, do .Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.. Przeczytaj tekst.. Zadanie 13 1.. 2.Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo nie nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. jeden wyraz został podany dodatkowo .. .Zamień jednostki.1 Uczeń uzupełnia zdania, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. 3 Uczeń patrzy na obrazki oraz symbole i uzupełnia zdania, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.)

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wir müssen die….Przeczytaj tekst.. Uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę w poprawnej .LICEUM 1.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki ambition / want / wonder / we / much / be hi B.Przeczytaj zdania i uzupełnij go w każdą lukę (1-5) wpisując z ramki jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Pamiętaj, że w zdaniach … , z reguły, powinna się znaleźć osoba a tłumacząc zdania, kolejność wyrazów może (a czasami powinna) się różnić.1.My cat is sick.. Mam takie zadanie Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie wyraz podany w nawiasie.Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę .. Przeczytaj tekst i zaproponuj do niego odpowiedni tytuł 2.. 2017-06-04 12:26:53 Uzupełnij zdania lub wyrażenia jednym wyrazem 2020-03-28 13:29:28Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz..

Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj ponownie tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we .Przeczytaj opis ilustracji.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.N Przeczytaj dokładnie polecenie do zadania.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne : teksty.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Transformacje ZDaŃ W zadaniach 13-15 przeczytaj pary zdań.. Zamień jednostki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. There's (5) cinema here, unfortunately, but there's (6 .Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Proszę pomóżcie!. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij podane zdania.

Uwaga!. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Uzupełnij go wyrazami z ramki.. Hi Emma, You asked me about the yesterday s .Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem Lucy- Hi, Jess.. Wymagana jest pełna poprawność .Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. 2021-05-05 14:01:12; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. 1 2 EQ3_AB_U2.indd 21 14-01-20 12:56Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Przeczytaj zdania i uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem 1 Zobacz odpowiedź .. i przetłumacz zdania.. 2017-06-04 12:26:53Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt