Zapisz podane liczby cyframi 15 i 4 setne

Pobierz

1)7000,03 2)9,2 AnswerZapisz liczby cyframi w postaci dziesiętnej 8 i 26 setnych 94 i 2 setne 52 i 342 tysięczne 18 i 18 stu tysięcznych 2 i 3 dziesiate i 56 tysięcznych.. 2009-06-04 19:01:20Zadanie: zapisz podane liczby cyframi dwadzieścia tysięcy Rozwiązanie: 1 20005,25 2 3030, 013 3 5008,04 4 44000, 004 zad 2 trzysta siedemdziesiąt i Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Matematyka 5 kl ćw.. 2. zapisz cyframi : dwadzieścia tys pięć i dwadzieścia pięć setnych pięć tys osiem i cztery setne trzy tys trzydzieści i trzynaście tysięcznychZadanie: zapisz podane liczby cyframi pięć i czterdzieści pięć setnych, sto trzy i osiem setnych, trzysta siedemdziesiąt i pięć tysięcznych, dwanaście i Rozwiązanie: pięć i czterdzieści pięć setnych 5,45 sto trzy i osiem setnych 103,08 trzystaZapisz podane liczby cyframi w postaci dziesiętnie.. 2 Zadanie.. Piętnaście i cztery setne - 15,04 .. 5 Zadanie.. 1 Zadanie.. Skorzystaj ze wzoru: Wzór: pięć i czternaście tysięcznych: 5 14 1000 = 5,014. a)osie i dwadzieścia szesc setnych b)dziewiecdziesiat cztery i dwie setne c)piecdziesiat dwa i trzysta czterdzieści dwie tysieczne d)osiemniascie i osiemnaście stutysiecznych e)dwa i trzy dziesiate f)piecdziesiat szesc tysiecznych.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Podane Ułamki Dziesiętne Zapisz Cyframi..

Wersja BZapisz podane liczby cyframi.

Zapisz liczbę w postaci ułamka zwykłego, a następnie w postaci dziesiętnej.. Serwis obsługuje pisownię liczb w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.. Przedstaw w postaci ułamka zwykłego i skróc.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Zapisz podane liczby cyframi : -dwadzieścia tysięcy siedem i dwadzieścia jeden setnych -trzy tysiące trzydzieści i trzy tysięczne -pięć tysięcy cztery i osiem setnych -czterdzieści cztery… poniżej.. zad.2 a) osiem i dwadzieścia sześć setnych b) dziewięćdziesiąt cztery i dwie setne c) pięćdziesiąt dwa i trzysta czterdzieści dwie tysięczne d) osiemnaście i osiemnaście stutysięcznych e) dwa i trzy tysiące f) pięćdziesiąt sześć tysięcznych zad.3 - Zapisz w postaci ułamka zwykłego.. Question from @Ania20330 - Szkoła podstawowa - MatematykaSlownie.pl pomaga szybko i poprawnie zapisać kwoty i liczby w postaci słownej.. ZADANIA Z LUKĄ - Zapisz liczbę, która nie pasuje do zestawu.. 2012-04-15 18:17:49 zapisz podane liczby cyframi (daje najj) 2009-10-27 19:27:08Zadanie: zapisz słowami liczby 0,6 ,0,15 ,0,105 zapisz cyframi Rozwiązanie: 0,6 sześć dziesiatych 0,15 piętnaście setnych 0,105 sto pięć tysiącznych 0 2Zapisz podane liczby cyframi.. 4. czterdziesci cztery tysiące i cztery tysięczne..

Zapisz podane liczby słowami : 370,5 42,08 0,207 zad.

7 Zadanie.. 2. przedstwa w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego a) 0,8= 0,901) Zapisz podane ułamki w postaci dziesiętnej i słownie a) 15/100 b) 3/1000 c) 101/1000 d) 5/10 000 e) 198/100 000 2) Zapisz podane liczby cyframi w postaci dziesiętnej a) osiem i dwadzieścia sześć setnych b)dziewięćdziesiąt cztery i dwie setne c)pięćdziesiąt dwa i trzysta czterdzieści dwie tysięczneZobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Zad.. 0.Napisz podane liczby cyframi 2011-09-06 22:14:00 Zapisz podane liczby cyframi .. Zwróć uwagę, że liczba zer w mianowniku ułamka jest równa liczbie cyfr po przecinku w postaci dziesiętnej.. 2012-04-15 17:41:08 Dziewiwcset tysiecy dziewiec jak zapisac cyframi 2011-09-05 15:18:06Ćwiczenie 4.. 3 Zadanie.. 6 Zadanie.. ZAPIS LICZB CYFRAMI I SŁOWNIE.. 1 Zadanie.. Arytmetyka.. Question from @Kajaaaaaaaaaaaaaaa - Szkoła podstawowa - Matematykamatematyka klasa 5 Ułamki dziesiętne Zad.1.. Zapisz podane liczby: a) w systemie dziesiątkowym:DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Zcyfr3,4,7,0utwórz: a) największą liczbę czterocyfrową o różnych cyfrach:.. b) najmniejszą liczbę trzycyfrową o różnych cyfrach:.. c) liczbę czterocyfrową o różnych cyfrach, większą od 4000, ale mniejszą od 4300:.. Zapisz podane liczby cyframi: piętnaście i cztery setne, sześćdziesiąt siedem i osiemnaście tysięcznych, sto trzydzieści i siedem dziesiątych..

2.pięć tysięcy osim i cztery setne.

Question from @Urszulapilch76 - Szkoła podstawowa - Matematyka1.. ZAPIS LICZB SŁOWNIE.. 4 Zadanie.. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum .1 napisz to cyframi pięć i czterdzieści pięć setnych sto trzy i osiem setnych trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych dwanaście i dwanaście tysięcznych 2 zapisz to słownie 60,001 0,052 900,03 podkreśl te liczby które mają cyfrę8 w rzędzie a)części setnych-82,8 4,78 0,083 1,008 80,08 2,185 b)części dziesiętnych 24,8 3,08 0,807 1,183 80,808 8,78 c)części tysięcznych .4.. 2011-03-16 10:43:07 Zapisz podane liczby słowami i cyframi ?. To narzędzie online stworzone dla osób, które chcą przyspieszyć swoją pracę i uniknąć ewentualnych pomyłek.. ZADANIA Z LUKĄ - Zapisz podane liczy cyframi.. Piętnaście i cztery setne - 15,04 Odpowiedź na zadanie z Matematyka z plusem 5. a/ 0,75= b/ 1,48= c/ 0,375= d/ 20,8= f/ 1,25= Zad3.jak zapisac podane liczby cyframi: piec tysiecy osiem i cztery setne 2011-02-17 22:16:46; napisz liczbę cyframi pięćdziesiąt tysięcy trzysta 2010-12-26 09:29:39; Zapisz cyframi liczbę: 2011-09-05 17:23:44; napisz cyframi a) osiem i trzydziesci szesc setnych 2010-02-10 15:39:46; Zapisz liczby dziesiętne na ułamki zwykłe!.

Zapisz podane liczby cyframi, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.

6 Zadanie.. ZADANIA Z LUKĄ - Zapisz podane liczby .. 7 Zadanie.. 5 Zadanie.. 1) siedem i jedna dziesiąta 2)sześćdziesiąt cztery setne 3)czterdzieści pięć tysięcznych 4dwieście seśc i cztery tysięczne Podane ułamki dziesiętne zapisz słownie.. Piętnaście i cztery setne - 15,04 .Zapisz liczby cyframi w postaci dziesiętnej.. JEDNA LICZBA NIE PASUJE.. 1,dwadzieścia tysięcy pięć i dwadzieścia pięć setnych.. 3 Zadanie.. Daje również możliwość wyświetlenia kwoty w kilku najpopularniejszych walutach.ZAPIS LICZB CYFRAMI.. 4 Zadanie.. a) 7,6 b) 10,4 c) 7,04 d) 8,56 e) 5,008 f .zapisz cyframi podane liczby.. DOBIERANIE - Połącz w pary liczby zapisane słownie z liczbami zapisanymi cyframi.. dwie dziesiąte.Zapisz podane liczby cyframi : a) dwanaście i trzy setne = b) sześćdziesiąt pięc i trzynaście tysięczych = c) sto pięćdziesiąt i pięc dziesiątych = DAJE NAJ :).. str. 50 1. zapisz podane liczby cyframi dwanaście i trzy setne, sześćdziesiąt pięć i trzynaście tysięcznych i sto piecdziesiat i pięć dziesiątych .. SPRAWDŹ .. Proszę czekać.. 1 ocena | na tak 100%.. Zapisz cyframi podane liczby a/ dwadzieścia pięc i siedem setnych b/ trzy i dwanaście tysięcznych c/ dziewięc dziesiątych d/ piętnaście i dwie dziesiąte e/ trzysta i jedenaście tysięcznych f/ osiem setnych Zad2.. 3.trzy tysiące trzydziesci i trzynaście tysięcznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt