Typy genetyczne jezior prezentacja

Pobierz

jeziora cyrkowe.. Te pierwsze powstałyNajwiększe jezioro w Polsce - Śniardwy; typ genetyczny: jezioro polodowcowe morenowe Naj większe jezioro na świecie - Morze Kaspijskie; typ genetyczny: jezioro reliktoweCzy znasz genetyczne typy jezior i umiesz podać ich przykłady?. Przeanalizuj podane informacje, następnie porównaj trzy wybrane typy genetyczne jezior.. Barwa wody tych jezior jest najczęściej niebieska, lub zielonkawa.. Cel: wyjaśnienie powstawania różnych typów jezior na Ziemi wraz z podaniem przykładów z Polski i całego świata.. Jest szereg kryteriów pozwalających wyróżniać typy jezior.. R1WPXgu2f6Yif 1 Wersja alternatywna: W tabeli zamieszczono podział genetyczny jezior.. Wynika to z tego, że mamy głównie jeziora polodowcowe, a lodowiec opuścił nas dość niedawno.. Aby dodawać komentarze musisz się zalogowa .Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech hydrologicznych (j. eutroficzne, dystroficzne, oligotroficzne, słone i inne), oraz charakteru i genezy mis jeziornych (j. polodowcowe, tektoniczne, zaporowe, deltowe i inne) (tab. 6, 7).Na terenie Polski występujeokoło9 tys. jezior: 7 tys. z nich posiada powierzchnięprzekraczającą1 ha.. Mają nie tylko duże znaczenie krajobrazowe i biologiczne, ale coraz częściej wykorzystuje się je w gospodarce.etody aktywizujące (np. prezentacja multimedialna Typy genetyczne jezior Polski) praca z mapą ogólnogeograficzną Polski analizowanie jeziornościPolski na podstawie danych statystycznych i map tematycznych analizowanie ryciny dotyczącej wód subartezyjskich w niecce warszawskiej analizowanie rozmieszczenia wód mineralnych i termalnych w .Plik typy jezior.ppt na koncie użytkownika grzopister • folder Prezentacje Geografia • Data dodania: 18 wrz 2014Jeziora oligotroficzne są to najczęściej głębokie jeziora o wąskiej strefie przybrzeżnej..

typy genetyczne jezior 0 63 fiszki shintakesuji.

Mimo iżPrzy określaniu typu genetycznego jeziora bierze się pod uwagę procesy, którym było ono poddane.. W klasyfikacji tej wyszczególniono następujące odmiany: Jezioro tektoniczne - powstałe w wyniku działalności tektonicznej, posiadające najczęściej wydłużony kształt, strome stoki, o dużej głębokości (np.:Schemat przedstawia podział genetyczny jezior.. !metody aktywizujące (np. prezentacja multimedialna Typy genetyczne jezior Polski) praca z mapą ogólnogeograficzną Polski analizowanie jeziorności Polski na podstawie danych statystycznych i map tematycznych analizowanie ryciny dotyczącej wód subartezyjskich w niecce warszawskiej 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Występują głównie na pojezierzach i w górach.. Dodaj go jako pierwszy!. Jeziora polodowcowe - wypełniają zagłębienia terenu powstałe wskutek działalności lodowców i lądolodów.. Jezioro to naturalny zbiornik wody, zajmujący zagłębienie terenu i nie mający bezpośredniego połączenia z morzem za pomocą cieśniny bądź przesmyku ( może mieć połączenie poprzez rzeki).Genetyczny podział jezior.. Jednym ze sposobów klasyfikacji jezior jest ich podział na podstawie sposobu powstawania ich misy.. zajmująone ok. 0,9% obszaru naszego kraju (około2800 km2), tym samym tzw. jeziornośćw Polsce wynosi 0,9%, największą jeziornością cechuje się Pojezierze Mazurskie (4,1%), średnia jeziorność występuje w obrębie Pojezierza Pomorskiego (2%),Jakie typy jezior występują na Pojezierzu Mazurskim?.

Główne typy jezior w Polsce.

Jeziora na Ziemi.. poleca 79 % .. typy jezior w polsce.. Jeziora te charakteryzują się dużą przeźroczystością (>7 m).PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA WAŻNA OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 IV ETAP EDUKACYJNY - ZAKRES ROZSZERZONY Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraztypy genetyczne jezior.. rozpocznij naukę .Największe jeziora w Polsce nie mieszczą się nawet w Top 100 jezior na świecie.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Ze względu na genezę misy jeziora dzielimy na endogeniczne i egzogeniczne.. Największa ilość jezior spotykanych w Polsce znajduje się na obszarach Pojezierzy: Pomorskiego, Suwalskiego, Wielkopolskiego, na terenie Polesia Lubelskiego i w Tatrach.typy jezior.ppt.. Rozróżniamy podtypy jezior polodowcowych: - zastoiskowe - powstają przez zatamowanie odpływu wody przez lodowiec.. 30 grudnia 2019 Napisał Bartłomiej K. Powierzchniowymi wodami stojącymi, które nie są jednocześnie morzami, są jeziora.. - Jeziora morenowe - powstałe w wyniku zatamowania wód przez osady moreny czołowej i dennej, np.: Śniardwy (największe w Polsce), Mamry, Niegocin.Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior wybrane spośród podanych niżej oraz typy genetyczne tych jezior..

jeziora rynnowe.

2012-01-29 21:33:22 Podaj 3 przykłady jezior słodkich i 3 przykłady jezior słonych w Azji.. I do tego przebudował Morze Bałtyckie, które mogło być jeziorem, gdyby cieśniny duńskie zostały zamknięte.Jeziorem - nazywamy obszar wodny na powierzchni ziemi, nieposiadający połączenia z morzem lub oceanem.. Takim jeziorem był Bałtyk w pierwszej fazie swojego rozwoju, około 8400 lat temu;Jezioro tektoniczne - typ genetyczny jeziora, które powstaje w wyniku wypełniania wodą głębokich rowów tektonicznych, ukształtowanych w wyniku ruchów płyt tektonicznych.Klasyfikacja jezior •Stałe (misy jeziora stale wypełnione wodą) •Okresowe (wypełniają się wodą tylko w określonej porze roku) •Epizodyczne (istnieją bardzo krótko po obfitych opadach) Ze względu na ciągłość zasilania •Odpływowe (zasilają wypływające z nich rzeki)Tag: typy genetyczne jezior.. Pobierz.. Procesy zewnętrzne są odpowiedzialne za powstawanie jezior wulkanicznych, tektonicznych oraz reliktowych.. Typy genetyczne jezior Poziom znajomości GIS: podstawowy Narzędzia: ArcGIS Online Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją.. Wody tych jezior zawierają dużo tlenu, lecz mało substancji mineralnych.. Czy pamiętasz formy po.Genetyczne typy jezior.. Bajkał- Tektoniczne 2.. Jeżeli chcesz poznać charakterystykę typów jezior i ich przykłady, najedź kursorem na typ jeziora..

jeziora morenowe.

Jeziora Plitwickie- KrasoweGłówne typy jezior w Polsce.. Wyróżnia się następujące typy genetyczne jezior: Jeziora lodowcowe lub polodowcowe - związane z działalnością lodu lodowcowego lub wód związanych z lodowcem.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści .Genetyczne typy jezior - przykłady - geografia .. Czy wiesz na co należy zwrócić uwagę określając typ genetyczny jeziora?. Inne typy jezior: polodowcowe, krasowe, deltowe, zakolowe, przybrzeżne i meteorytowe, zostały ukształtowane przez procesy wewnętrzne.Klasyfikacja genetyczna jezior związana jest z ich podziałem ze względu na pochodzenie misy jeziornej.. .uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior ( wybrane spośród podanych) oraz ich typ genetyczny Jeziora: Bajkał, Dąbie, Śniardwy, Jeziora Plitwickie, Morze Kaspijskie Tabela w zalaczniku .. Wstęp Jeziora są jednymi z najważniejszych rezerwuarów wody słodkiej na Ziemi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt