Olej napędowy orlen karta charakterystyki

Pobierz

ORLEN OIL Classic 15W-40 - karta charakterystyki (polski) 0.16 MB pobierz: ORLEN OIL .KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114Olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasa 2 … VERVA ON - paliwo premium (tylko w sieci ORLEN) … Karta charakterystyki: Benzyny … Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ORLEN.. Numer telefonu alarmowego:Olej obiegowy NP 32, 46, 68, 100 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: Oleje maszynowe natłuszczane MN -11, MN-13, MN-15 - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB pobierz: VELOL 9Q - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: VELOL 19 - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierzKARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. 4) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.. PŁYN.. Nasze benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe odpowiadają w pełni wymaganiom europejskich norm, często je przewyższając.. zm. ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: 18.03.2021 r. Wersja: 2.0/PL str. 5 z 10 PNEC propan-2-ol woda słodka 140,9 mg/l woda morska 140,9 mg/l osad wody słodkiej 552 mg/kg s.m.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Pobierz plik.. Karty Charakterystyki.1) Zaostrzone wymaganie PKN ORLEN S.A. 2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej wg EN 15751..

Lotos - karta charakterystyki - olej napędowy I Z-40.

Zastosowania odradzane: inne zastosowanie niewskazane.. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.. Pobierz plik.Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest przeznaczony do kotłów centralnego ogrzewania.. DO DEZYNFEKCJI RĄK.. (UE) REACH SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Ekodiesel Ultra B UFI: CS00-H01G-F00Q-S4XV Ekodiesel Ultra D,F UFI: PV00-00QV-S006-FGHX Olej napędowy arktyczny klasy 2 UFI: SH00-Y0Y9-J007-S46P EFECTA DIESEL B UFI: C800-F0W3-M00R .KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn.. W … Karta Charakterystyki: ON … więcej »Kategoria: oleje napędowe, w tym bunkrowe dla statków Klasyfikacja Carc.. Zawiera: Olej nap ędowy; paliwa do silników Diesla 1.2.OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Data wydania: 30/09/1999 Wersja: 18.0 Data weryfikacji: 14/06/2018 14/06/2018 PL (polski) 1/11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Charakterystyka PKN ORLEN dokłada wyjątkowej staranności, aby oferowane oleje Ekoterm łączyły najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji.OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Data wydania: 30/09/1999 Wersja: 18.0 Data weryfikacji: 14/06/2018 14/06/2018 PL (polski) 1/11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

Lotos - karta charakterystyki - olej napędowy Eurodiesel.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14 E-Mail: - Biuro Technologii i Rozwoju 1.4.. Działa drażniąco na skórę.MZ z dnia 3 lipca 2002r.. 3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214.. Staże i praktyki.. PŁYN DO DEZYNFEKCJI.. Nazwa handlowa: OLEJ NAPĘDOW Y: Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON Zawiera: Olej nap ędowy; paliwa do silników Diesla 1.2.Każdy klient kupujący paliwa ORLEN zyskuje gwarancję najwyższej jakości i niezawodności.. Skład chemiczny naszych produktów dobierany jest na podstawie zaawansowanych badań technologicznych i długotrwałych testów.Rafineria w Jaśle Sp.. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Telefon/Fax: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul.Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus produkcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. jest paliwem przeznaczonym do zasilania kotłów centralnego .. parametry oleju napędowego 6Zidentyfikowane zastosowania: olej przeznaczony do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN OIL Sp.

Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.kartą charakterystyki olej napędowy orlen.pdf.Dlaczego ORLEN OIL.. Pobierz plik.. Aktualne oferty pracy.. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.. Jesteś tutaj: Strona Główna / MOTORYZACJA / Karty Charakterystyki (MSDS) Informacje Techniczne.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt