Przeczytaj teksty 13 i wybierz poprawną odpowiedź a b albo c

Pobierz

2012-04-10 19:15:58; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z odpowiedzi: A, B albo C. WORKING AS A VOLUNTEER I'm Lisa.. Question from @julkabanasik867 - Język angielskiPrzeczytaj tekst, a następnie uzupełnij zdania.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.-9. przydawki.. Zadanie 10.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. ODPOWIEDŹ: 11.1 B .Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Maggie, I've bought somePrzeczytaj teksty.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj teksty.. (2 pkt) 8.1.. Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. Wysłuchaj tekstu i wybierz poprawną odpowiedź (a, b lub c) w zdaniach poniżej.OJRP-800 Strona 9 z 18 Zadanie 14.. Którym spójnikiem można zastąpić podkreślony wyraz w zdaniu Jesteście piękne, lecz próżne, zachowując sens wypowiedzi?. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Pomyłki przekreślaj.. lub obok niego .. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wpisz .. B albo C. Now I am saving money for new headphones.Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź..

His name is Ben.Wybierz poprawną odpowiedź .

Jeśli się pomylisz, otocz kółkiem błędnie zaznaczoną odpowiedź i zaznacz właściwą.. jest zgodne z treścią .. 2010-11-30 20:25:39 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. A. wyobcowania C. rzeczownikiem B. wyjątkowości D. przymiotnikiem Zadanie 8.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wpisz znak X w jedną z kratek: A, B albo C.. 2013-01-06 12:38:11 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06Zadanie 13. usłyszysz dwukrotnie.. D. dopełnienia.. Podczas zajęć koła biologicznego uczniowie mieli zweryfikować hipotezę: Banany, ziemniaki i pieczywo zawierają skrobię.. Wybierz odpowiedź A albo B oraz C albo D.. Wybierz odpowiedź A,B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki (1-4).Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. E Przeczytaj tekst.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. Zadania 7.2., 7.3. i 7.4. znajdują się na następnych stronach.A.. 2012-05-12 18:25:20; Angielski Wybierz jedną odpowiedź 2019-06-20 16:06:59; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. A B oraz C DUzupełnij poniższe zdania.. A. którzy B. brzydki C. patrzeć D. przeczuciepoprawną odpowiedź, np. 1.. Zdecyduj, czy każde zdanie (1.-4.).

Wybierz poprawną odpowiedź: a,b,c !

(0-4) Przeczytaj teksty.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wybierz poprawną odpowiedź.. A. i B. ale C. albo D .3Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. (0-1) Wskaż wyraz, którego nie zapisano zgodnie z tą samą zasadą ortograficzną dotyczącą pisowni "rz", co zasada zastosowana w wyrazie przyjaciel.. Wybierz właściwą odpowiedź.. Wpisz znak X w kratkę Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napisz poprawną odpowiedź .. nad niepoprawnym fragmentem .. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę .. I love .. my bike - I can't imagine summer without it.Angielski - Wybierz poprawną odpowiedź, by zdania miały sens?. A. wyobcowania C. rzeczownikiem B. wyjątkowości D. przymiotnikiem róży.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Nachricht Von: Michael An: Mart ha Betreff: Hallo!. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Wybierz poprawną odpowiedź.

Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4.. W tym celu przygotowali trzy szklane tacki, na których umieścili badane obiekty: plaster ziemniaka,ODPOWIEDŹ: 10.. Zadanie 11.. W zdaniu Twoja róża jest jedyna na świecie podkreślony wyraz służy uwydatnieniu A BPrzeczytaj tekst, wybierz właściwe uzupełnienie luk (1-5) z opcji a, b lub c, a następnie zakreśl (weź w kółko) poprawną odpowiedź w tabelce pod tekstem.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Ten wyraz jest C D .. Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl .. Jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach otwartych?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt