Plan pracy wychowawcy klasa 5

Pobierz

opieka nad kwiatami i klasopracownią.. Temat lekcji Treści Termin realizacji 1.. Zdrowe odżywianie.. -Omawiamy sprawy organizacyjno-porządkowe na rok szkolny 2017 .1 Plan pracy wychowawczej dla klasy I Wartości Ogólne zadania wychowawcze Efekty (postawy, zachowania) Sposób realizacji Poznajemy się wzajemnie Uczeń pamięta nazwę szkoły i adres, imię i nazwisko dyrektora oraz swego wychowawcy, zna układ pomieszczeń w szkole, zna imiona kolegów i koleżanek, odpowiednio ich używa, nawiązuje kontakty z dziećmi z innych klas.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VII - VIII NA LATA 2019/2020, 2020/2021 Plan pracy wychowawczej wynika z potrzeb uczniów i jest kontynuacją działań podjętych w II etapie edukacyjnym, w klasach 4-6.. Rozwój samorządowej działalności uczniów • działania zmierzające do przeciwdziałania i .. podpis wychowawcy klasy .. Nauka naszym obowiązkiem i przyjemnością.. Wybór samorządu klasowego prospołeczne: 2.. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Twoja opinia jest ważna!PLAN PRACY WYCHOWAWCY DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Lp.. -Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych uczniów w klasie -Wybór Samorządu KlasowegoJak każdy wychowawca i ja musiałem napisać plan pracy z moją klasą.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych..

3.Plan pracy wychowawczej - klasa V.

Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. - kształtowanie umiejętności postawy asertywnej.. Pobierz .. 3.1 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY II CEL WYCHOWANIA: Wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.. Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja edukacyjną celów) 1.. Wybory Samorządu Klasowego.. Więcej informacji.. Pracę wychowawczą i opiekuńczą umieściłam w działach: II.. Wychowawczyni Małgorzata .5 Dzień Patrona Szkoły Janusza Korczaka 25.XI Wychowawca 6 Wyjście na cmentarz.. Przedstawiam Państwu opracowany przeze mnie plan pracy wychowawczej dla klasy V.. Wspomnienia z wakacji.. -Przypominamy prawa i obowiązki ucznia.. wdrażanie do uczestnictwa w pracach samorządu szkolnego.. Data edycji: 2021-02-17 12:11:26.. Obszary pracy wychowawczej: Cele: Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Ilość wyświetleń: 299.. Zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem.. TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY VI 1.. Uwzględnia cele i zadania zawarte w Programie wychowawczo - profilaktycznym oraz w podstawie programowej.. sformułowanie wniosków.. Dobór tematów i sposobów ich realizacji jest uzależniony od trybu pracy szkoły (nauczanie stacjonarne, hybrydowe, zdalne) Obszar szkolnego Tematy lekcji wychowawczych Uwagi programu Wychowanie 1..

Klasa naszym miejscem pracy.

św. Jadwigi Królowej Polski.. Grudzień Wychowawca, cała klasa 10 Spotkanie opłatkowe - dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd.Plan pracy wychowawczej klasy IV.. Ankiety.. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.. Integracja zespołu.. Świątek 2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZONEJ W OSTATNIEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I OSTATNIEJ KLASIE GIMNAZJUM TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY Tematyka zajęć Cele zajęć Sposoby realizacji 1. omówienie regulaminu Informacje na rokPlan pracy wychowawcy klasy II na rok szkolny 2018/2019 jest zintegrowany z Programem wychowawczo-profilaktycznym PSP w Bełcznie, z Planem Pracy Szkoły na rok 2018/2019, z Planem pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa i konsultowany z rodzicami uczniów klasy II.. Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO OPRACOWANY DLA KLAS 4-8 ( z tematyką godzin wychowawczych) opracowała: Anna Jaśkowiec SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEMEŚNI Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie szczególny nacisk na kształtowanie osobowości ucznia,5.. Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!. Przygotowanie dziecka do roli ucznia i do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności człowieka.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 05/06 KLASA I Dział programowy Jednostka tematyczna Ilość Cele dydaktyczne godzin 3 4 I.Plan pracy wychowawczej Opracowanie: W. Błaszczyk, M. edukacja prozdrowotna pogadanka z elementami uczeń:PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASA 5..

pomoc w dyżurach na korytarzu propozycje wychowawcy.

Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych w czasach Covid-19 ?. wykonywanie dekoracji klasy .Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. św. Jadwigi Królowej Polski.. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej - przypomnienie ustaleń zawartych w kontrakcie klasowym oraz praw i obowiązków ucznia.. Ø Kształcenie umiejętności pracy w zespole.Plan pracy wychowawcy klasowego Klasa IV B. Plan pracy wychowawcy Klasa IV B Szkoła Podstawowa im.. Karola Miarki w Pielgrzymowicach rok szkolny 2016/2017 Wychowawca: Łukasz Skrzyński 1. przestrzegać higieny osobistej, higieny pracy i wypoczynku.. -Wybieramy samorząd klasowy.. Konkursy.. Cele operacyjne Tematy godzin wychowawczych Formy realizacji Termin Uwagi Plan pracy wychowawczej klasy V.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy - Dyskusja z wnioskami, samoocena.. -uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I - zapoznanie z zasadami BHP w szkole i poza niąTEMATYKA ZAJĘĆ GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE VB Lp.. Informacje i wyniki.. przydział obowiązków.. Klasy Poczta Zastępstwa.. Edukacja prozdrowotna 6.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ kl. 8b rok szkolny 2021/2022 ZAGADNIENIA Realizacja zadań poprzez: UWAGI CELE WYCHOWAWCZE PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Organizacja zespołu klasowego - Tworzenie właściwych stosunków koleżeńskich..

-Ustalamy plan pracy klasy i tematy godzin wychowawczych.

Bardziej szczegółowoKomentarze do: PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW KLASY V • 0 Dodaj komentarz Harmonogram pracy dla uczniów klasy 6a z matematyki 1.06-5.06 18 wyświetleń , 2 stronPLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO NA LATA 2017 - 2022 DLA KLAS IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wychowawca klasy: Izabela Jeż Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju ucznia, kształtowanie jego osobowości, przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i współdziałania, integrację .PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII A w roku szkolnym 2020/2021.. Edukacja .. Prawa i obowiązki ucznia.. 2020/2021 UWAGA!. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. Listopad Wychowawca, cała klasa 9 Mikołajki klasowe - upominki.. Title: PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGOPLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY V rok szk.. dyskusja.. Ludzie pracy dla nas - Dzień Nauczyciela Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo: prawa i obowiązki obywatelskie.. łącznik z biblioteką.. Zadania Cele wychowawcze Sposoby realizacji 1.. PROGRAM WYCHOWAWCZY Dla klasy V d na rok szkolny 2005/2006 wychowawca: Konstanty Wieczorek.. Szkolny system oceniania zachowania.5.. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.. Edukacja ekologiczna.. Urozmaicenie i regularność posiłków.. CELE PROGRAMUPlan pracy wychowawcy klasowego do realizacji w klasie IV Lp Jednostka tematyczna Cele i zadania Sposób realizacji Ścieżki WRZESIEŃ 1,2 Porządkujemy naszą pracownię.. udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. Na skróty.. Ø Kształcenie poczucia odpowiedzialności za własną szkołę.. Zakłada wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieckaDobrze skonstruowany plan wychowawcy klasy powinien zawierać następujące elementy: główny kierunek pracy z klasą w roku szkolnym naczelne zadania planowane na ten okres zadania operacyjne (konkretne zamierzenia i przebieg ich realizacji) przewidywany czas na wykonanie lub termin ukończeniaPlan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. Prawa i obowiązki ucznia- statut szkoły.. Październik Cała klasa 7 Zabawa Andrzejkowa - wróżby, towarzyski savoir-vivre..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt