Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij luki jednym wyrazem tak aby

Pobierz

In the 1.1./ 4 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). 1 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.5.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.2 Przeczytaj opis ilustracji.. Question from @oli4491 - Język angielskiPrzeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). ArletaKlasy ósme- zadania zdalne.. Uzupełnij luki 1-4 Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekstzgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. T h e p h o t o s h o w s a gi rl 1 .1 .Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracją.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.. Arleta1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij luki 1-5 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Rogaczek2.Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom.. Uzupełnij luki 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Zadanie 1.. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Question from @tosiaadamkiewicz99 - Język angielski4 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Zadanie na '6' 01.06.BR.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 04) 3.1 Przeczytaj opis ilustracji..

ZADANIE 11 4 Przeczytaj opis zdjęcia.

Question from @Anonymus6666 - Szkoła podstawowa - Język angielski1 Opis ilustracji Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. The woman looksPrzeczytaj opis zdjęcia w zeszycie Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał spójny i - Brainly.pl.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna .Zdjęcie lub zapisane odpowiedzi prześlij.. Uzupełnij każdą luke (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt