Napisz nazwy systematyczne alkanów o podanych wzorach

Pobierz

Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok .Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Napisz wzory półstrukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych.. 224Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tlenków , których zastosowania przedstawiono na fotografiach.Kilka słów o nas ››.. Nazwy alkanów o łańcuchu rozgałęzionym tworzy się wymieniając w kolejności alfabetycznej nazwy grup alkilowych (łańcuchów bocznych) przed nazwą najdłuższego łańcucha węglowego.. Nowa jakość zadań domowych.. Zadanie 1.6 Podaj nazwy systematyczne wymienionych grup alkilowych oraz określ je jako pierwszo-, drugo- lub trzeciorzędowe:Napisz nazwy systematyczne i wzory półstrukturalne alkenów o podanych wzorach sumarycznych.. Jeżeli pierwiastek chemiczny ma więcej niż jedną wartościowość, należy to uwzględnić w nazwie NH3 - Bromowodor-Zadania maturalne z Chemii Tematyka: węglowodory, chloropochodne, alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry.. Question from @Baska33wielgat2b .szybko pls Napisz nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach..

Napisz nazwy systematyczne alkinów o podanych wzorach.

a) CH 3 -C ≡ C-CH 2 -CH 3 b) CH 3 -C ≡ C-CH 3 c) CH 3 -CH 2 -C - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Dzięki naszym wideoporadnikom nauczysz się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zadania z przedmiotów ścisłych.. Oblicz gęstość metalu, którego próbka o objętości 200 cm ³ ma masę 2268 g. ( wykonaj wszystkie obliczenia ) a) propan o wzorze półstrukturalnym Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładachChemia : nazwy oraz wzory estrów 2011-03-15 19:46:16 Zapisz wzory sumaryczne alkanów ,alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów węgla 2019-08-19 16:29:06 Załóż nowy klubNarysuj wzory strukturalne oraz podaj nazwy systematyczne wszystkich izo­ merycznych alkanów o wzorach sumarycznych: a) C 6 H 14 (5 izomerów), b) C 7 H i6 (9 izomerów).. Rejestracja.. Napisz nazwy systematyczne alkinów o podanych wzorach.Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Wejdź na mój profil na Instagramie: Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkinów o podanych nazwach.. Odpowiedz.. • CH 2 =CH-CH 3 • HC≡CH • CH 2 =CH 2 • CH 3-CH 3 • HC≡C-CH 3 • CH 2 =CH-CH 2-CH 3Podobało się?. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Chemia .. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?.

Napisz nazwy systematyczne węglowodorów.

Napisz nazwy systematyczne tych soli.a) CaCO3b) Ca3(PO4)2Z podanych niżej wzorów wybierz wzory półstrukturalne alkenów i wpisz je do tabeli w takiej kolejności, by utworzyły szereg homologiczny.. Napisz do mnie na Instagramie: cykloalkanów, tworzy się dodając do nazwy alkany o tej samej liczbie atomów węgla przedrostek cyklo-.. Napisz nazwy systematyczne alkinów o podanych wzorach.. Wodny roztwór związku III, który jest jedynym organicznym produktem reakcji 4., ma odczyn obojętny.. Poniżej przedstawiono schemat przemian, którym poddano: dwa węglowodory − związek oznaczony numerem I i związek o wzorze CH 3 -CH 2 -CH=CH 2 - a także ich pochodne.. Napisz do mnie na Instagramie: nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumarycznezwiązków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.NH3-bromowodór -Daje najjjjj 6 Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Li2O - Cl2O - ZnS - FeO - Cu2O - chlorek magnezu - tlenek żelaza(III) - siarczek potasu - tlenek chloru(III) - …Podobało się?.

448Nazwy systematyczne związków - 2015 maj.

- MidBrainartNapisz nazwy systematyczne i wzory półstrukturalne alkanów o podanych wzorach sumarycznych c3h8, c8h18 c5h12, c9h20.. Można je zapisywać w sposób analogiczny do uproszczonych wzorów strukturalnych alkanów, to znaczy łącząc ze sobą wiązaniami pojedynczymi odpowiednią liczbę .4.. Położenie grup alkilowych w łańcuchu głównym określa się podając właściwy lokant przed nazwą danej grupy.. C___H___ + 3 O 2 → 2 CO 2 + 2 H 2 .. alkanów, alkenów i alkinów Grupa BPrzedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach.. KCl FeO Al2S3 SO3O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Regulamin - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania-Zgłoś błąd 2000-2021 Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.Podobało się?. Książki Q&A Premium.. CH3CH2CHCHCH3 CH2CH3 CH3Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji spalania etenu i etynu.. Logowanie.. Napisz nazwy .Napisz nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych: HgCl2, NH4HCO3, AgNO3, PbI2, AlCl(OH)2, Fe2S3 Daje najCzęść 1: ALKANY (parafiny) • nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2 • stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu - metanu CH4 • alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć łańcuch prosty lub rozgałęziony (izomery konstrukcyjne) • pierwsze 4 proste alkany mają nazwy zwyczajowe (metan, etan, propan, butan .Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach grupowych..

Następnie napisz ich wzory sumaryczne i nazwy systematyczne.

a) C 2 H 4 + ____ O 2 → 2 CO 2 + 2 H 2 O d) 2 C 2 H 2 .. Uzupełnij indeksy stechiometryczne we wzorach węglowodorów.. Chemia, opublikowano 14.05.2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt