Tripacel charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

TRIPACEL, zawiesina do wstrzykiwań .. VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Haemate P 500 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pramolan, 50 mg, tabletki powlekane 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CYCLONAMINE, 500 mg, kapsułki twarde 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FORTRANS, 74 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 500 mg etamsylatu (Etamsylatum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Enstilar, (50 mikrogramów + 0,5 mg)/g, piana na skórę 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Fiolka wielodawkowa zawierająca 10 dawek po 0,5 ml.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI ŁUG LECZNICZY, roztwór 2.. Nucala 100 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera: 75 mg tramadolu chlorowodorku i 25 mg deksketoprofenu.. Każda dawka (0,5 ml) zawiera:Charakterystyka Środka Farmaceutycznego 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. TRITACE 2,5, 2,5 mg, tabletki .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 2.1 Opis ogólny Każda tabletka zawiera 200 mg kwasu kargluminowego.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 33,07 kroskarmelozy sodowej i 1,83 mg sodu stearylofumaranu.1.. Każde naciśnięcie (0,1 ml) pompki dostarcza odmierzoną dawkę 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, co odpowiada 52 mikrogramom mometazonu furoinianu jednowodnego..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g produktu leczniczego Protopic 0,03% maść zawiera 0,3 mg takrolimusu w postaci takrolimusu jednowodnego (0,03%).

Mepolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym wytwarzanym w technologii rekombinacji DNA z linii komórek jajnika chomika chińskiego.Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych, a także u młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku powyżej 1 miesiąca.. Pronasal, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina.. Ampułka o pojemności 4 ml Produkt leczniczy zawiera 13,56 mg sodu w 4 ml co odpowiada 0,68% maksymalnej zalecanej przez WHO dawki dobowej, wynoszącej u osób dorosłych 2 g sodu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Produkt leczniczy Defitelio powinien przepisywać i podawać pacjentom lekarz specjalista mający doświadczenie w diagnostyce i leczeniu powikłań po przeszczepieniu macierzystych komórekCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,Produkt leczniczy Comirnaty jest podawany domięśniowo po rozcieńczeniu jako cykl 2 dawek (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni (patrz punkty 4.4 i 5.1).. Berodual (0,5 mg + 0,25mg)/ml roztwór do nebulizacji ..

TRITACE 10: każda tabletka zawiera 10 mg ramiprylu.botulinowej, w tym produktu leczniczego Azzalure, może występować zmniejszone wytwarzanie łez, zmniejszona częstość mrugania i zaburzenia w obrębie rogówki.

1,680 g1 1.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden gram piany na skórę zawiera 50 mikrogramów kalcypotriolu (Calcipotriolum) w postaci kalcypotriolu jednowodnego i 0,5 mg betametazonu (Betamethasonum) w postaci betametazonu1.. 4.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Skudexa, 75 mg + 25 mg, tabletki powlekane 2.. 0,25 mg ipratropiowego bromku jednowodnegoKażdy 1 ml wstrzykiwacz zawiera 100 mg mepolizumabu .. Skład jakościowy i ilościowy Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. bulgaricus (Lb-Y27) 25,0%-Bifidobacterium lactis (Bb-12) 37,5%Produkt leczniczy zawiera 3,39 mg sodu w 1 ml, co odpowiada 0,17% maksymalnej zalecanej przez WHO dawki dobowej, wynoszącej u osób dorosłych 2 g sodu.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carbaglu 200 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY TRITACE 2,5: każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu.. Substancje pomocnicze: każda kapsułka zawiera 41 mg laktozy jednowodnej.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. TRITACE 5, 5 mg, tabletki .. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 1 ml (20 kropli) roztworu do nebulizacji zawiera: 0,5 mg fenoterolu bromowodorku ..

POSTAĆ FARMACEUTYCZNAnazwa produktu leczniczego TETRAXIM, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko -strzykawce , Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitisCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

Produkt.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Taromentin, 500 mg + 100 mgCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Taromentin, 500 mg + 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Taromentin, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Powstawanie przeciwciał Zbyt częste podawanie leku lub zbyt duże dawki mogą zwiększać ryzyko powstania przeciwciał przeciwko toksynie botulinowej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. VWF., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzjiCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Protopic 0,03% maść 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Human Albumin CSL Behring 200 g/l, 200 g/l , roztwór do infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 100 mg racekadotrylu (Racecadotrilum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRIPACEL, zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO..

Nie ma dostępnych danych dotyczących możliwości zamiennego stosowania produktu leczniczego Comirnaty z innymi szczepionkami przeciw COVID-19 w celu ukończenia cyklu szczepienia.Produkt leczniczy zawiera barwniki: tytanu dwutlenek (E 171), erytrozynę (E 127) i żółcień chinolinową (E 104).

10, 10 mg, tabletki .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg opipramolu dichlorowodorku (Opipramoli dihydrochloridum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tiorfan, 100 mg, kapsułki, twarde 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Human Albumin CSL Behring 200 g/l jest roztworem zawierającym 200 g/l białka całkowitego, w tym co najmniej 96% stanowi ludzka albumina.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, żółcień pomarańczowa, lak (E110)CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Haemate P 250 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO RELANIUM, 2 mg, tabletki 2.. Całkowita masa1.. TRITACE 5: każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 2 mg diazepamu (Diazepamum).Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, czerwień koszenilowa (E124).. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Makrogol 4000 *………………………………… 64,000 g Sodu siarczan bezwodny ……………………….. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO TRILAC, kapsułki twarde 2.. Każda 1 ml ampułko-strzykawka zawiera 100 mg mepolizumabu.. Strona 2 z 14 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 l roztworu zawiera: kationy: jony sodu nie mniej niż 30,0 g jony wapnia nie mniej niż 13,0 g jony magnezu nie mniej niż 10,0 g jony żelaza (II), (III) nie więcej niż 0,002 g aniony: jony chlorkowe nie więcej niż 150,0 g jony jodkowe nie mniej niż 0,015 g jony bromkowe nie mniej .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO COVID-19 Vaccine Moderna dyspersja do wstrzykiwań Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Maść Maść o barwie białej do lekko żółtawej.. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana .. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Nivalin 2,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Nivalin 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt