Wyjaśnij jaką funkcję w tekście pełni pytanie zawarte w akapicie 1

Pobierz

Uczestnicy zajęć zapoznają się z fragmentem utworu zamieszczonym w e‑materiale (dla przypomnienia jego treści).. Podsumowanie .. (0-1) W jakim celu porównano zanikanie .Zadanie 9.. Funkcja poetycka tekstu nie ogranicza się tylko do poezji.. Zadanie 5.. (0-2) Sylwia Chutnik i Grażyna Plebanek napisały w swoim felietonie: Chcemy namówić WasKażdemu z podanych zdań (A.-C.). (0-1) W jakim celu porównano zanikanie .. 1 Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełnią pytania postawione na początku akapitu 1?. Sprzedawcy nie potrafili wyjaśnić, jak do tego doszło.Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełni akapit 6?. Odpowiedz przez Guest Przykładowa odpowiedź: Pytanie ma na celu zaciekawienie czytelnika.. Odpowiedź na postawione pytanie.. Staje się przez to ramą interpretacyjną tekstu.. Zastąp zawarte w akapicie 2: sformułowanie "formacja historyczna" określeniem synonimicznym.. Na podstawie artykułu określ role, jakie odgrywa Edek w stosunku do rodziny Stomilów.. W akapitach 1 i 2. pojawia się określenie "tej sztuki".. Wyjaśnij, jaką funkcję pełni w tekście powoływanie się przez autora do wypowiedzi profesora Jonathana Zimmermana.. Zadanie 10.. (0-1) W jakim celu porównano zanikanie języków do zanikania różnorodności biologicznej?. Zakres podstawowy i rozszerzony.. Określ jaką funkcje pełni w tekście opis masakry w szkole Szóstego października 2006 r. Charles Carl Roberts, 32-letni kierowca ciężarówki, wszedł do szkoły w miasteczku Nickel Mines, w której….Na podstawie tekstu wyjaśnij znaczenie użytego w nim słowa epigon..

Wyjaśnij, jaką funkcję w tekście pełni pytanie zawarte w akapicie 1.

Odpowiedź na zadanie z Egzamin maturalny Język polski.. Jaką prawidłowość związaną z przemiennością epok wskazuje autor w akapicie 2?. W pierwszym i ostatnim akapicie tekstu autorka użyła wtrącenia ze znakiem zapytania.. Autor tekstu stosuje w tym celu rozbudowaną metaforę.. Wyjaśnij, jaką funkcję w tekście pełni pytanie zawarte w akapicie 1.. Zilustrowanie argumentu przykładem.. Jako polonista postanowiłem wypełnić test na czytanie ze zrozumieniem i udostępnić jego wyniki, by zainteresowani maturzyści mogli wstępnie zweryfikować swoje odpowiedzi.Zadanie: Określ, jaką funkcję pełni w tekście przytoczona w akapicie 1. historia o hinduskich złodziejach?. Zadanie 1. Podaj trzy sytuacje, w których stan hipnozy można osiągnąć bez pomocy hipnotyzera.. Sformułuj pytania, do których odpowiedzi są zawarte w poniższych akapitach: a) Akapit 1 - b) Akapit 3 - c) Akapit 5 - 6.Mamy odpowiedzi na pytania maturalne 2009 z języka polskiego!. Zadanie 2.. Wskaż wydarzenia, z którymi umownie wiążą się daty zagraniczne epoki średniowiecza.rozumieli to słowo jako "stanowisko".. - wprowadza w temat artykułu/otwiera problem który analizuje autor..

(0-1) Wyjaśnij, jaką funkcję w tekście pełni pytanie zawarte w akapicie 1.

Zadanie 3.. Poziom podstawowy 2017[MATURA 2018] Wyjaśnij, jaką funkcję w tekście "Milknące głosy" pełni pytanie zawarte w akapicie 1.. Zwracając się do niego w ten sposób, podkreśla też fakt, że problem nie jest mu obcy.Jaką funkcję w tekście pełnią rzeczowniki prosze szybko 2011-09-26 16:03:46 W podanym tekście wskaż imiesłowy przysłówkowe.. 2.Wyjaśnij czemu wg Kanta powinna służyć filozofia?. Wskaż, z jakiego utworu pochodzą te cytaty.. Nazwij ich typy i określ , jaką funkcję pełnią w zdaniach.. Pytania dotyczą tekstu Tadeusza Witczak "Wprowadzenie w epokę" (fragment) 2.. W którym akapicie autorka przedstawia przykłady potwierdzające myśl wyrażoną w zdaniu: Istnieją jednak oznaki, że ten stan obojętności nie ma akceptacji,1.. (1 pkt) Artykuł rozpoczyna się od stwierdzenia, że kolejne języki znikają, ale powstają nowe.. Odpowiedź: a) zapatrzenie w punkt .Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy Strona 4 z 17 MPO_7P Zadanie 1.. Kolejni właściciele sklepów zawiadamiali o tajemniczym znikaniu gotówki z kas sklepowych.. Zapowiedź głównego tematu.. - wprowadza w temat artykułu/otwiera problem który analizuje autor.. Funkcja w tekście 1.. Przygotowują się do omówienia tekstu, szukając .Maria Janion - ,,Pozytywiści a sprawa romantycznego spisku".. (0-1) Wskaż co najmniej cztery przyczyny nieczytania książek wspomniane przez autorki artykułu w akapicie 5..

Treść: Wyjaśnij, jaką funkcję w tekście pełni pytanie zawarte w akapicie 1.

Przedstawienie tezy.. (2 pkt) Sformułuj zawartą w akapicie 1. tezę związaną z isotą .Wytłumacz, czym były średniowieczne cechi i jaką pełniły funkcję.. Odnoszenie się pozytywistów do epoki wcześniejszej jaką stanowił romantyzm, jak i do pewnej formy walki (zrywu niepodległościowego), nie można określić oprócz doświadczenia .Wyjaśnij jaką funkcję pełnił w średniowieczu każdy z wymienionych budynków:ratusz,barbakan,klasztor,młyn Na rysunku zamalowano niektóre kółka zapisz za pomocą ułamka jaką część wszystkich kółek stanowią kółka czerwone a jaką żółte jaką część zamalowanych kółek stanowią kóła czerwone a jaką zielone3.. Wyjaśnij celowość zastosowania w akapicie 4. czasowników w .Matura 2014: Język polski [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. Jaką pełni ono funkcję?. Z funkcją tą spotykamy się w przemówieniach, prozie czy też lirycznej, w różnego typu żartach, przysłowiach itp.Jaką funkcję w kompozycji tekstu pełni przywołanie Uczty Platona ODP: Przywołanie Uczty Platona jest wprowadzeniem do tekstu.. przyporządkuj jedną funkcję, jaką pełni ono w tekście, wybraną spośród 1.-5..

... Wyjaśnij, jaką funkcję pełni pytanie rozpoczynające akapit 3.

Zadanie 10.. Dziekuje -Pod koniec lat 90. takie przypadki odnotowano we Włoszech kilkakrotnie.. Wypisz z tekstu dwa wypowiedzenia zawierające te przenośnie i ją zinterpretuj.. Po gimnazjumPytania: 1.. Określ funkcję, jaką pełni w tekście przywołana w akapicie 1. historia nastolatki wysyłającej SMS-y.. (0-1) Wymień pięć możliwych ekologicznych działań zwykłego człowieka, o których wspominają autorki w całym artykule.. Daje pojęcie o głównym temacie artykułu i proponowanym podejściu do niego.. 5 maja 2014 roku na tej stronie znajdziecie pytania i rozwiązania do tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego.Klucz odpowiedzi do testu: WIKIPEDIA, CZYLI JESZCZE NIGDY.. To nie jest oficjalny, półoficjalny, ani nawet nieoficjalny klucz odpowiedzi.. Nazwa języka, który zniknął: .3 Zadanie 1.. Uzasadnij swoją wypowiedź.. Pytania postawione na początku akapitu 1. wprowadzają czytelnika w temat.. W akapicie 2 Jacek Filek wyjaśnia w czym Kant widział swoje zadanie jako filozofia.. Sformułuj inaczej pierwsze zdanie tekstu tak, aby wykazać istotę zawartej w nim myśli.. Za ich pomocą autor artykułu zapowiada o czym będzie pisał.. Wypisz z tekstu nazwy języków - jednego, który niedawno zniknął, i drugiego, który się narodził w ciągu ostatnich stu lat.. 2012-03-25 16:52:43Jaką funkcję w kompozycji tekstu pełni przywołanie Uczty Platona .. zawarte w tekście, które ilustrują też tezę.. - wprowadza w temat artykułu/otwiera problem który analizuje autor Zadanie 10.. Przygotowanie do zajęć: Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał Bohater zbiorowy - powstańcy w "Gloria victis" E. Orzeszkowej.. Wyjaśnij, jakie funkcje w tekście pełni zacytowana w akapicie 11. metafora, którą posłużył się Newton.. Wyjaśni, czego dotyczy.. Wpisz odpowiedni numer do kolumny w tabeli.. Funkcja poetycka - jej celem jest zachwycić, zaskoczyć lub rozśmieszyć odbiorcę.. Tekst o funkcji poetyckiej pełen jest porównań, przenośni itp. .. (2 pkt) a) W akapicie drugim autor zastosował cytaty: O tym-że dumać na paryskim bruku i Urodzony w niewoli, okuty w powiciu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt