Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe prezentacja

Pobierz

Wskutek tego nasze własne ciała promieniują, a także promieniują inne osoby .. R1E0nihpzZelh 1.Wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie Dawka (w Sv) Efekty 0,05 do 0,2 Możliwe efekty opóźnione (nowotwory ) i zaburzenia chromozomalne 0,25 do 1,0 Zmiany we krwi Ponad 0,5 Możliwa chwilowa niepłodność u mężczyzn 1 do 2 Wymioty, biegunka, zmniejszenie się odporności na infekcje, możliwe zahamowania rozrostu kości u dzieci 2 do 3 Silna choroba popromienna, mdłości, 25% prawdopodobieństwa zejścia śmiertelnego Ponad 3 Całkowita niepłodność u kobiet 3 do 4 .Tempo absorbowania energii promieniowania jonizującego ma istotny wpływ na skutki biologiczne z tego względu, Ŝe organizm reperuje uszkodzenia komórki w skończonym czasie.Działanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe 1Strona Skutki biologiczne działania promieniowania jonizującego wiążą się przede wszystkim z tą częścią promieniowania, która została w danej substancji pochłonięta, tj. zamieniona np. na pracę jonizacji, przemiany chemicznej, na ciepło itp.Skutki działania promieniowania jonizującego na organizm człowieka.. Statystyczna roczna dawka promieniowania naturalnego wynosi 2,4 mSv (według UNSCEAR, 1988 ).Cel główny: uczeńwyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię i organizmy, wyjaśnia pojęcie dawki pochłoniętej i podaje jej jednostkę..

Promieniowanie jonizujące i jego wpływ na organizmy żywe.

Organizm człowieka narażony jest na skutki wywołane promieniowaniem jonizującym, które może pochodzić zarówno ze źródeł sztucznych, jak i naturalnych.. Ma on charakter statystyczny: ten sam rodzaj promieniowania i taka sama dawka w komórce za każdym razem może wywołać inną reakcję lub też brak jakiejkolwiek reakcji.Wpływ promieniowania na ogranizmy żywe.. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę ewentualne skutki działania promieniowania na organizm ludzki, .Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe jest w naturalny sposób związany z oddziaływaniem tego promieniowania na komórki.. Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe Szczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie jonizujące, wywołuje ono w obojętnych atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych czyli jonizację.Następnie przedstawiono, jaki wpływ na ludzki organizm ma promieniowanie jonizujące w zależności od pochłoniętej dawki.. Na poziomie genetycznym mutacje występują w komórkach płciowych.Rodzaje promieniowania jonizującego Promieniowanie rentgenowskie i gamma odznaczają się dużą przenikliwością i łatwo przenikają np. Przez ludzkie ciało.. Jedna z nich mówi, że dawki otrzymywane przez ludzi powinny być, w miarę możliwości, jak najmniejsze..

Jednak nie wszystkie zmiany w budowie i funkcjonowaniu materiału genetycznego organizmu ujawniają się natychmiastowo.a) Wpływ promieniowania jonizującego.

Cele szczegółowe: uczeń opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego, opisuje sposoby ochrony przed promieniowaniem.W celu ilościowego określenia wpływu promieniowania jonizującego na organizmy żywe zostały zdefiniowane wielkości charakteryzujące otrzymane dawki i ich biologiczne skutki dla organizmu.. Reszta powoduje szereg chorób genetycznych i somatycznych.. Dawka pochłoniętego promieniowania jonizującego to ilość energii pochłoniętej w wyniku napromieniowania ośrodka, w którym to promieniowanie się rozchodzi.promieniowanie radonu i jego produktów rozpadu, bardzo zmienne w zależności od składu gleby, średnio na Ziemi równe 1,27 mS/rok.. Mimo, że jest mniej jonizujące niż promienie alfa, ma możliwość przejścia przez żywą komórkę.. W dalszej części rozdziału omówiono zagadnienie hipotetycznego pozytywnego wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego.W końcu tej części pracy omówiono zagadnienie awarii w elektrowniach jądrowych oraz .Naturalne promieniowanie jonizujące środowiska jest jednym z czynników powodujących mutacje w genach organizmów żywych, czyli jednym z czynników ewolucyjnych, którym zawdzięczamy różnorodność fauny i flory.. Jest to dość rozbudowany system wielkości fizycznych, z którym trzeba zapoznać się krok po kroku.Organizm ludzki wystawiony na działanie promieniowania jonizującego jest poddawany pewnym zmianom, których stopień zależy od rodzaju narażenia, odzaju promieniowania, wielkości otrzymanej dawki promieniowania, rozkładu tej dawki w czasie oraz wieku i płci osoby narażonej.Promieniowanie jonizujące ma negatywny wpływ na organizmy żywe, Efekt promieniowania zależy od wielkości i natężenia dawki promieniowania , płci i wieku człowieka , pory roku..

informatyka + * OCHRONA PRZED ...Przedłużone działanie promieniowania jonizującego na organizm i otrzymywanie dużej dawki promieniowania może powodować chorobę popromienną.

Na tej lekcji dowiecie się, co to jest promieniowanie jonizujące i czy musimy się go obawiać.. Biorąc to pod uwagę, opracowano podstawowe zasady ochrony radiologicznej (przed promieniowaniem jonizującym).. Komórki żywych tkanek są złożone ze skomplikowanych cząsteczek zanurzonych w roztworze wodnym z dużą liczbą jonów.. Początkiem zmian popromiennych w materiale biologicznym jest pochłonięcie przez żywą tkankę energii promieniowania, która między innymi powoduje jonizację lub wzbudzenia atomów i cząsteczek, wyzwalających następnie łańcuch wtórnych reakcji biologicznych.Wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie Dawka (w Sv) Efekty 0, 05 do 0, 2 Możliwe efekty opóźnione (nowotwory ) i zaburzenia chromozomalne 0, 25 do 1, 0 Zmiany we krwi Ponad 0, 5 Możliwa chwilowa niepłodność u mężczyzn 1 do 2 Wymioty, biegunka, zmniejszenie się odporności na infekcje, możliwe zahamowania rozrostu kości u dzieci 2 do 3 Silna choroba popromienna, mdłości .Wpływ promieniowania jonizującego na organizm człowieka Influence of ionizing radiation on human body Zygmunt ZdrojewicZ1, A, AlinA SZlAgor2, B, Marta Wielogórska2, F, Dorota NoWakoWska2, B, JoNataN NoWakoWski2, B 1 klinika endokrynologii, Diabetologii i leczenia izotopami atedry i kliniki ndokrynologii, DiabetologiiWpływ promieniowania jonizującego na organizmy Napromienienie Oznacza pochłonięcie energii promieniowania i co za tym idzieotrzymanie dawki promieniowania Natomiast przy pracy ze źródłami promieniotwórczymiOddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe jest ściśle związane z jego bezpośrednim wpływem na komórki..

Promieniowanie alfa i beta jest znacznie mniej przenikliwe.Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe jest w naturalny sposób związany z oddziaływaniem tego promieniowania na komórki.

Przed tym promieniowaniem chroni duża warstwa ołowiu, betonu lub wody.. Jeśli jej cząsteczka uderzy w cząsteczkę DNA może powodować spontaniczne mutacje i nowotwory.Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe jest w naturalny sposób związany z oddziaływaniem tego promienia na komórki żywe.. W przypadku, gdy promieniowanie jonizujące będzie oddziaływać na komórki zawierające materiał genetyczny, może dojść do fatalnych skutków.Szkodliwy wpływ promieniowania jonizującego na organizm żywy i człowiek polega na wzbudzaniu i jonizacji atomów, które z kolei mogą prowadzić do zmian czynnościowych i morfologicznych.. Jeżeli promieniowanie dotrze do cząsteczek istotnych jako funkcje życiowe, jak np.: cząsteczki DNA , uszkodzenie komórki będzie większe niż w przypadku, gdy będzie oddziaływało ono z mniej istotnymi cząsteczkami , jak np.: cząsteczki wody.1.1 Rodzaje promieniowania jonizującego Promieniowaniem jonizującym nazywa się ten rodzaj promieniowania, który może doprowadzić do wybicia elektronu bądź cząsteczki z materii i spowodować jej zjonizowanie.. Ma on charakter statystyczny: ten sam rodzaj promieniowania i taka sama dawka w komórce za każdym razem może wywołać inną reakcję lub też brak jakiejkolwiek reakcji.Promieniowanie beta, może spowodować jonizację żywych komórek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt