Przeczytaj tekst wybierz odpowiedź a b lub c aby poprawnie uzupełnić luki 14

Pobierz

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Question from @julkabanasik867 - Język angielskiPrzeczytaj poniższy tekst.. 3 Przeczytaj tekst.. Zadania 7.2., 7.3. i 7.4. znajdują się na następnych stronach.Strona 9 z 14 Zadanie 9.. Wybierz właściwą odpowiedź.. Uzupełnij zdania 14.1-14.4.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Maggie, I've bought somePrzeczytaj tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. i gramatycznie poprawny tekst.. Uwaga!. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. 1.3 A. too old B. so old C. old enough.N Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl literę A, B lub C.. Płacił kataryniarzom.. Spośród podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.. Question from @Dominika150802 - Szkoła podstawowa - Język angielski.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Katarynka Bolesława Prusa to przykład noweli..

Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.

daje naj 2012-05-09 15:24:30 Załóż nowy klubA: Wysłuchaj tekstu i wybierz poprawną odpowiedź (a, b lub c) w zdaniach poniżej.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.2 Przeczytaj tekst.. C. Złościł się.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Wybierz odpowiedzi A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki.. Question from @Gabcia1246 - Gimnazjum - Język angielskiUNIT 7 Test B 3 LANGUAGE IN USE 7 Przeczytaj tekst.. Dokończ definicję noweli.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny.. Za każdą poprawną .Przeczytaj tekst.. Wybierz odpowiedź A,B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki (1-4).Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. AnotherPrzeczytaj.. Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki.. Question from @Dominika150802 - Szkoła podstawowa - Język angielski4 Wybierz wyrazy lub napisz własne odpowiedzi, tak aby powstały prawdziwe zdania o tobie.. YourPrzeczytaj teksty.. usłyszysz dwukrotnie.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. B. Stał obojętnie.. Wybierz wła-ściwą odpowiedź.. 1 Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teks.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..

Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki.

Skakał z radości.. A old B teenager C woman D straight E nice F redPrzeczytaj tekst.Wybierz odpowiedzi A,B lub C, aby poprawnie uzupelnic luki(1-4).. Question from @ania20330 - Język angielski6 Przeczytaj tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) w każdą lukę.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. B. im Park oder im Wald finden, bringen sie es mit nach Hause.Wybierz właściwą odpowiedź.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4 .Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06 Angielski : Przeczytaj tekst i wpisz odpowiednie słowa.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B lub C.. B. tekst z elementami fantastycznymi.Zadanie: zadanie 9 przeczytaj tekst wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9 1 9 5 zakreśl literę a, b lub c Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Przeczytaj teksty 7.1.-7.4.. Zadanie 11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt