Wzór półstrukturalny metan

Pobierz

Zaznacz zestaw zawierający uszeregowaneNazwa Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Metan CH4 CH4 Etan C2H6 CH3CH3 Propan C3H8 CH3CH2CH3 Butan C4H10 CH3CH2CH2CH3 Pentan C5H12 CH3(CH2 )3CH3 Heksan C6H14 CH3(CH2)4CH3 Heptan C7H16 CH3(CH2)5CH3 Oktan C8H18 CH3(CH2)6CH3 Nonan C9H20 CH3(CH2)7CH3 Dekan C10H22 CH3(CH2)8CH3 .. Napisz wzór sumaryczny pentanolu i narysuj jego wzór półstrukturalny.. Przedmiot.. Przyczyną dużej reaktywności etenu jest wiązanie podwójne C ═ C. Alkany twarzą szereg homologiczny, a wiec szereg związków organicznych o podobnej budowie.. NAZWA ALKOHOLU.. Metan staje się wybuchowy przy stężeniu 5-15%.Metan CH 4 Metanol CH 3 OH Etanol - pochodzi od etanu Etan C 2 H 6 Etanol C 2 H 5 OH CH 3 - CH 3 CH 3 - CH 2 OH .. C 5 H 12wzór ogólny: c n h 2n+2 n = liczba atomów węgla nazwa alkanu wzÓr sumaryczny wzÓr strukturalny wzÓr pÓŁstrukturalny metan hch 4 i h — c — h i h ch 4 etan c 2 h 6 h h i i h — c — c —h i i h h ch 3 — ch 3 propan h h hc 3 h 8 i i i h — c — c — c — h i i i h h hWzór sumaryczny Wzór strukturalny Wzór półstrukturalny Model cz ąsteczki 1 metan CH 4 CH 4 2 etan C2H6 CH 3 - CH 3 3 propan C3H8 CH 3 - CH 2 - CH 3 4 butan C4H10 CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 3 zapis skrócony: CH 3 - (CH 2)2 - CH 3 5 pentan C5H12 CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 zapis skrócony: CH 3 - (CH 2)3 - CH .Sprawdzian-węglowodory: B. Zad.1 12p..

Wzór półstrukturalny .

WZÓR STRUKTURALNY ALKOHOLU.. Napisz wzór sumaryczny węglowodoru X: _____ .. 12 Metan, propan, butan to alkany wykorzystywane jako paliwa.. Chemia.. Wykład 5 6 Właściwości alkanówThis quiz is incomplete!. Dla podanych węglowodorów zapisz wzór sumaryczny i strukturalny.. e) pentin.Nazwy pierwszych czterech alkanów: metan, etan, propan, butan są nazwami zwyczajowymi.. Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3 .. DEKAN- C10H22 CH3-(CH2)8-CH3 OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2 Własności fizyczne alkanów: -od 1-4 atomów węgla w cząsteczce- gazy -od 5-15 atomów węgla- ciecze -powyżej 15 atomów węgla- ciała .. Konformacje alkanówmetan.. Proszę o rozwiązanie zadań1-7 w zeszycie z podręcznika str. 107 i przesłanie mi(METAN) Search.. Korzystając z dowolnego programu (na przykład Molecular Weight Calculator) podaj wartość jego masy .. i właściwościach, w którym każdy różni się od poprzedniego o jedną grupę CH 2.. Wykład 5 5 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H HH H H HH H H HH H cyklopropan cyklobutan cyklopentan cykloheksan Cykloalkany i ich konformery.. Książki.. Zarejestruj.. WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY ALKOHOLU.. agaskrobisz.. Wzór sumaryczny alkanu..

Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru.

Novice Odpowiedzi: 15 0 people got help.. - CH 3 CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 OH Zadanie dla Ciebie!. Zaloguj.. Według obowiązującej systematyki IUPAC węglowe łańcuchy atomów w .Alkany klasa 8 - Test.. Nazwa systematyczna Wzór strukturalny Wzór półstrukturalny but-1-yn heksan eten oktan propen pentan Odpowiedź na zadanie z Chemia 8. węglowodory nasycone o budowie cyklicznej, czyli pierścieniowej.. 8 szkoły podstawowej.. Polecenie .. Reakcja etylenu z bromem przebiega zgodnie z równaniem: ═ C H 2 ═ C H 2 + B r 2 → B r - C H 2 - C H 2 - B r. W wyniku powyższej reakcji tworzy się .Napisz wzor sumaryczny i polstrukturalny propanu i heksanu.. 2021-06-05 13:27:06 Napisz mechanizmy podanych reakcji chemicznych (zdjęcie).. C3H8, półstrukturalny --> CH3-CH2-CH3 heksan-(sumaryczny) C6H14, półstrukturalny --> CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 .. narysuj wzór półstrukturalny alkanu o czterech atomach wodoru w cząsteczce.. Nazewnictwo .. Najnowsze pytania w kategorii Chemia .. Polecenie .. Nazwa alkanu.. kwasów karboksylowych.. Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru.. oblicz, ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcji 108g glinu z .dokyn - wzór sumaryczny, nazwę systematyczną, wzór półstrukturalny, strukturalny i grupowy; ( mam nadzieję, że zwróciliście uwagę, że w przypadku alkanów pierwszym w szeregu był metan, natomiast w akenach pierwszym jest eten, a w alkinch etyn) W tabelce powyżej brakuje wzorów półstrukturalnych i grupowych, proszę jeAlkany (parafiny, z łac. parum affinis = mało powinowaty) - łańcuchowe węglowodory nasycone, organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać C n H 2n+2..

4 kwas metanowy.

metan heptan .Metan jest gazem cieplarnianym, którego potencjał cieplarniany jest 72-krotnie większy niż dwutlenku węgla (w skali 20 lat) lub 25 (w skali 100 lat).. Nazwa .. Dla 2 przykładów wybranych przez siebie, zapisz wzór półstrukturalny: a) heksen.. karboksylowego.. Alkohol etylowy.. Poniżej w Tabeli 1 został przedstawiany szereg homologiczny alkanów oraz wzory półstrukturalne:WZÓR SUMARYCZNY ALKOHOLU.. zapisz wzór sumaryczny i narysuj wzór półstrukturalny kwasu migdałowego.. do poniższej tabeli w zeszycie dwóch kolumn obrazujących wzór półstrukturalny i wzór grupowy) 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt