Przeczytaj tekst z ktorego usunieto cztery zdania wpisz w kazda luke

Pobierz

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Jedno zdanie zostato podane dodatkowo i nie pasuje do žadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij w lukach litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. W KAZDA LUKE (1-5) WPISZ LITERE (A-F) OZNACZAJA BRAKUJACE ZDANIE JEDNO Z PODANYCH ZADAN NIE PASUJE DO TEKSTU.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. CROP CIRCLESPRZECZYTAJ UWAZNIE TEKST, Z KTOREGO USUNIETO PEIC ZDAN.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. THE MOST BRITISH GUINNESS WORLD RECORDPrzeczytaj tekst umieszczony na dole, z którego usunięto pięć zdań.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

6 Przeczytaj tekst, z którego usunieto cztery zdania.

Wstaw zdania oznaczone literami A-E w luki 1-4, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). Jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do žadnej luki.. Uwaga!. 2011-09-18 15:50:51Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 5 z 12 Zadanie 4.. (0-4) Przeczytaj teksty.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Do každej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E), tak aby otrzymaé logiczny i spójny tekst.. 2012-06-13 14:48:16Zadanie 8.. Yesterday, we wenÖ rock-climbing.MJA-1R Strona 5 z 15 Zadanie 5.. Jedno zdanie zostało .Strona 8 z 13 MJN-1P Zadanie 7. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wybierz w luki 2.1.-2.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uzupełnij luki (1-5) fragmentami podanymi poniżej (A-F).. literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostato podane dodatkowo i nie pasuje do Žadnej Iuki.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Uwaga!. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujace zdania (A- E), tak aby otrzymaé logiczny i spójny tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w kaŽda luke (7.1-7.4) litere, która oznaczono brakujace zdanie (A-E), tak aby otrzymaé logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. 2011-09-18 15:50:51; Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

THE ...Przeczytaj tekst, z którego usunieto cztery zdania.

Uzupełnij luki 1-5 zdaniami A-F, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. The text was written by a person whoZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst obok, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden fragment podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnej luki.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Przeczytaj tekst ,,Mail'' i uzupełnij luki .. BITTY BATOgólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM 8 Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt